Αναρτήσεις

Ζωγραφίζοντας...

"Κύκλοι και ρίγες" Φιλική πρόσκληση #158

3η Εικαστική έκθεση Πανελληνίου συλλόγου συνταξιούχων πρώην ΔΕΚΟ και Τραπεζών